Sharp Corner Square Tapered

Shown:LT183-57-16T-SQ
Copper New Age

5 X 5;12 X 12;10 Washer
4 X 4;14 X 14;10 Washer
5 X 5;15 X 15;11 Washer
6 X 6;16 X 16;12 Washer
6 X 6;18 X 18;14 Washer
6 X 6;20 X 20;15 Washer
6 X 6;22 X 22;16 Washer